MÜHJEO'2021

Onursal Başkan / Honorary Chairman

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü / Rector, Istanbul Technical University

Sempozyum Başkanları / Symposium Chairmen

Prof. Dr. Mustafa KUMRAL
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Dean / Faculty of Mines, Istanbul Technical University

Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
Mühendislik Jeolojisi Der. Yön. Kur. Bşk. / Chairman, Turkish Society for Engineering Geology

Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Düzenleme Kurulu Başkanı / Head of Organizing Committee

Dr. O. Serkan ANGI
Sempozyum Sekreteri / Symposium Secretary

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ (İTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Halil KUMSAR (MuhJeoDer, Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Murat YILMAZ (İÜ Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi ve JMO İstanbul Şubesi)
Dr. Erkan BOZKURTOĞLU (İTÜ)
Doç. Dr. Cengiz ZABCI (İTÜ)
Dr. Rahmi EYÜBOĞLU (İTÜ)
Dr. Özge Dinç GÖĞÜŞ (İTÜ)
Dr. O. Serkan ANGI (İTÜ)
Dr. Ayhan KOÇBAY (DSİ)
Dr. Orhan ŞİMŞEK (FUGRO-SİAL)
Hüseyin ALAN (JMO Başkanı)
Ahmet ŞİRİN (TCDD)
Sina KİZİROĞLU (MühJeoDer)
Dr. Murat NURLU (AFAD)
Aydın DURUKAN (KGM)
Murat KARAÇAM (İLBANK)
M. Kemal AKMAN (Yüksel Proje)
Karaca KARAKAŞ (LİMİT Teknik Proje)
Arş. Gör. Gökhan ŞANS (İTÜ)
Arş. Gör. Mehmet KORKUT (İTÜ)
Arş. Gör. Dilek KARAPINAR (İTÜ)
Arş. Gör. M. Oğuz SÜNNETÇİ (KTÜ)
Yük. Müh. Cenk KOÇAK (İTÜ)
Yük. Müh. Zeynep AKTUNA (İTÜ)

Bilimsel Kurul / Scientific Committee

Ahmet KARAKAŞ Kocaeli Üniversitesi
Ali KAYABAŞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Atiye TUĞRUL İstanbul Üniversitesi
Ayberk KAYA Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ayhan KOÇBAY Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Aykut AKGÜN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Aziz ERTUNÇ Toros Üniversitesi
Candan GÖKÇEOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Can ANDAY Osmangazi Üniversitesi
Caner İMREN İstanbul Teknik Üniversitesi
Cem KINCAL Dokuz Eylül Üniversitesi
Erkan BOZKURTOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Erdoğan YÜZER İstanbul Teknik Üniversitesi
Ergün TUNCAY Hacettepe Üniversitesi
Fahri ESENLİ İstanbul Teknik Üniversitesi
Fatma GÜLTEKİN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fikret KAÇAROĞLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Hakan ERSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi
Halil KUMSAR Pamukkale Üniversitesi
Hakan TUNÇDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi
Haluk AKGÜN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hasan ÇETİN Çukurova Üniversitesi
Hasan KARAKUL İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Hidayet TAĞA Mersin Üniversitesi
H. Tolga YALÇIN İstanbul Teknik Üniversitesi
İrfan YOLCUBAL Kocaeli Üniversitesi
Kamil KAYABALI Ankara Üniversitesi
Kıvanç ZORLU Mersin Üniversitesi
Koray ULAMIŞ Ankara Üniversitesi
Mahmut MUTLUTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi
Mehmet EKMEKÇİ Hacettepe Üniversitesi
Mehmet Ali KAYA Trakya Üniversitesi
Muhterem DEMİROĞLU Hakkari Üniversitesi
Mustafa KORKANÇ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Mutluhan AKIN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Müge AKIN Abdullah Gül Üniversitesi
N. Sinan IŞIK Gazi Üniversitesİ
Osman UYANIK Süleyman Demirel Üniversitesi
Ömer AYDAN University of Ryukyus, Japonya
Ömer ÜNDÜL İstanbul Üniversitesi
Özkan ÇORUK Kocaeli Üniversitesi
Öznur KARACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Raşit ALTINDAĞ Süleyman Demirel Üniversitesi
Recep KILIÇ Ankara Üniversitesi
Reşat ULUSAY Hacettepe Üniversitesi
S. Okay EROSKAY İstanbul Kültür Üniversitesi
Sedat TÜRKMEN Çukurova Üniversitesi
Sefer Beran ÇELİK Pamukkale Üniversitesi
Selman ER İnönü Üniversitesi
Süleyman DALGIÇ İstanbul Üniversitesi
Şener CERYAN Balıkesir Üniversitesi
Tamer TOPAL Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Tolga ÇAN Çukurova Üniversitesi
Uğur ALGANCI İstanbul Teknik Üniversitesi
Zülfü GÜROCAK Fırat Üniversitesi