MÜHJEO'2021

- Planlama ve Projelendirmede Mühendislik Jeolojisi

- Jeomekanik (Kaya Mekaniği ve Zemin Mekaniği)

- Jeoteknik

- Jeodinamik Süreçler (Deprem ve Kütle Hareketleri)

- Kent ve Çevre Jeolojisi

- Mühendislik Jeolojisi Haritaları

- Mühendislik Jeolojisinde Jeofizik Yöntemler

- Temel Araştırmaları ve Temel Tasarımında Mühendislik Jeolojisi

- Yüzey ve Yeraltı Suları

- Su Tutma Yapıları

- Yeraltı Açıklıkları (Tünel, Galeri, Kavern, Kuyu, vb.)

- Yamaç ve Şev Stabilitesi

- Arazi Araştırmaları, Ölçme ve İzleme Teknikleri

- Maden Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi

- Malzeme Jeolojisi

- Doğal Yapı Taşları ve Endüstriyel Hammaddeler

- Mühendislik Jeolojisi Modellerinin Kurulması ve Test Edilmesi

- Tarihi ve Kültürel Yapı ve Anıtların Korunması ve Rehabilitasyonu

- Mühendislik Jeolojisinde Güncel Konular

- Mühendislik Jeolojisi Eğitimi