MÜHJEO'2021

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

İller Bankası A.Ş. (İLBANK)

TC Devlet Demir Yolları (TCDD)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği (HİDRODER)