MÜHJEO'2021

MÜHJEO'2021 sempozyumunun düzenlenmesinde katkıda bulunan aşağıdaki kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Valuable contributions of the following institutions and organizations is gratefully acknowledged.