MÜHJEO'2021

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek sempozyumda, yer özellikleri ve koşullarının belirlenmesi, dayanım ve davranışlarının araştırılması ve açıklanması, yerkabuğu ile her türden etkileşimin planlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi için temel oluşturan mühendislik jeolojisi çalışmalarının bilimsel bir ortamda paylaşılması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamaya yönelik sürdürülen araştırmalardan elde edilen teknik ve bilimsel veri ve bulguların sunulması, tartışılması, paylaşılması, bu alanda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, mühendislerin, uygulayıcı kurum ve kuruluş mensuplarının ve öğrencilerin aynı platformda buluşturulması hedeflenmektedir.